Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az „A lakosság fizikai aktivitásának növelése és az egészségfejlesztő testmozgás kultúrájának kialakítása a szabadidősport révén, a rekreációs sportszakember-képzés, valamint a sportszolgáltatások létrehozásának támogatásával a Dél-alföldi régióban” című projektben résztvevők számára (pályázati azonosító EFOP-1.8.6-17-2017-00035)

A Szegedi Rekreációs Sport Club, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány konzorciuma támogatást nyert a „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” (felhívás azonosító: EFOP-1.8.6-17) című pályázati konstrukcióban „A lakosság fizikai aktivitásának növelése és az egészségfejlesztő testmozgás kultúrájának kialakítása a szabadidősport révén, a rekreációs sportszakember-képzés, valamint a sportszolgáltatások létrehozásának támogatásával a Dél-alföldi régióban” címmel (Pályázati azonosító: EFOP-1.8.6-17-2017-00035).

A projekt fő célja az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) társadalmi, gazdasági és infrastrukturális feltételeinek támogatása a Dél-alföldi régióban. A konzorcium olyan komplex rekreációs és prevenciós programok megvalósítását tűzte ki célul, melyek javítják a testmozgáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést, segítik a napi mozgásmennyiség növekedését, ezáltal a krónikus betegségek megelőzését és az érzelmi és mentális stabilitás létrejöttét.

További célok az ágazatközi szereplők együttműködésének ösztönzése, különös tekintettel a szakmai és civil szervezetekre, szolgáltatókra, munkahelyekre, központi és helyi döntéshozókra. A megvalósítás során cél a szabadidős sportszolgáltatás-fejlesztés új lehetőségeinek, innovatív módszereinek átadása és az ehhez szükséges kommunikációs kívánalmak megismertetése az érdekeltekkel.

A célcsoport a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság, akiket komplex programokon (családi sportnapok, strandsport programok, szenior fitnesznapok, lakossági fórumok, munkahelyi egészségmegőrző tevékenységek) keresztül kíván a konzorcium elérni egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő sportesemények, mozgásprogramok a kevésbé fejlett régiókban a két éves projekt során.

A projekt során a KONZORCIUM, mint a projekt megvalósítója az EFOP-1.8.6-17 Pályázati Felhívás alapján az egyes események, programok megvalósulásának, valamint a kötelező szakmai és műszaki eredmények, valamint indikátorok teljesítésének az igazolására valamint a kapocsoldó költségek elszámolhatóságának az igazolására illetve a Felhíváshoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséhez, mint Projektgazda jelenléti ívet vesz fel az projekt résztvevőivel:

 • Indikátor
  • Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma
  • Fogyatékossággal élő résztvevők
 • Számszerűsített szakmai elvárások
  • Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok
  • Egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő sportesemények, mozgásprogramok a kevésbé fejlett régiókban
 • Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén (Felhívás 3.7.3. pont)
  • „Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a felkészítésben résztvevő szakemberek minősülnek Résztvevőknek.”

Alátámasztó dokumentumok

 • Képzéshez köthető utazás esetén
  • képzési tematika,
  • és személyre vagy szervezetre vonatkozó képzési meghívó
  • jelenléti ív
 • Rendezvényhez köthető utazás
  • személyre vagy szervezetre vonatkozó meghívó
  • jelenléti ív
  • rendezvényről szóló beszámoló
 • Kiküldetéshez kapcsolódó megbeszélés, egyeztetés
  • személyre vagy szervezetre vonatkozó meghívó
  • jelenléti ív
  • beszámoló vagy emlékeztető

A felhívás teljes szövege elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

A jelenléti ív kitöltése önkénes alapon történik.

A jelenléti ívet a KONZORCIUM csak és kizárólag a megjelölt szakmai projektcélok elérésére és a projekt szakmai teljesítésének az alátámasztására használja fel.

A jelenléti ívek tárolása az események, a programok, a szakmai és műszaki eredmények valamint indikátorok vezetésére használt a projekt dokumentációban kerül sor papír alapon.

A jelenléti íveket a pályázati helyszíni ellenőrzés(ek) során a KONZORCIUM képviselője, mint alátámasztó dokumentum bemutatja, de a jelenléti ív szereplő adatok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra.

Szegedi Rekreációs Sport Club,
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

konzorciuma

EFOP-1.8.6-17-2017-00035